TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Termeni și Condiții Generale (TCG) pentru utilizarea portalului Virail

General

(1) Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlin (denumit în continuare „virail”) oferă o interfață tehnică care permite furnizorilor comerciali și privați de transport (denumiți în continuare „Furnizorii”), să plaseze transporturi (cu trenul, autobuzul, avionul și carpooling) într-o bază de date care poate fi legată de diversele site-uri de rezervare ale Furnizorilor. Utilizatorilor care caută cazare (denumiți în continuare „Utilizatori”) li se va acorda acces la această bază de date prin intermediul www.virail.com și/sau alte site-uri web operate de Virail și vor fi direcționați către site-ul Furnizorului soluției de transport pentru a efectua procesul de rezervare.

(2) Acești termeni și condiții reglementează utilizarea bazei de date prin intermediul site-urilor web Virail menționate mai sus și includ accesul de pe site-urile mobile și orice aplicație („Aplicație”) dezvoltată de Virail, precum și orice portaluri sau aplicații pentru dispozitive mobile furnizate de terți. Acești termeni și condiții se aplică exclusiv; Virail respinge aplicarea oricăror termeni și condiții alternative impuse de Utilizator.

(3) Utilizarea tuturor site-urilor web operate de Virail și a bazelor de date furnizate („Site-ul nostru”) este permisă numai pentru uz privat. Utilizarea comercială a Site-ului nostru este interzisă în mod explicit. Site-ul nostru nu trebuie să fie utilizat pentru rezervări false, frauduloase sau speculative, nici pentru rezervări pentru a acoperi cererea viitoare. Prin utilizarea Site-ului nostru, confirmați că vă abțineți de la următoarele acțiuni și măsuri fără consimțământul prealabil scris de către Virail :

Virail își rezervă dreptul de a încheia, suspenda sau limita accesul la toate sau anumite componente ale Site-ului nostru la propria noastră discreție, fără anunț prealabil și sub excluderea oricărei răspunderi.

Serviciile Virail pentru utilizatori

(1) Virail oferă o funcție de căutare țintită care permite Utilizatorilor să identifice cea mai potrivită ofertă a Furnizorului în baza de date și apoi îl redirecționează pe Utilizator către site-ul acelui Furnizor sau îl pune pe Utilizator direct în contact cu Furnizorul. Prin urmare, Virail nu este furnizorul de servicii pentru niciunul dintre aceste site-uri web. În special, utilizarea serviciilor Virail nu dă naștere unui contract de călătorie în pachet cu Virail în sensul § 651a Codul Civil German (BGB).

(2) În cazul în care o căutare returnează un număr mare de rezultate, rezultatele afișate vor fi limitate la o anumită cantitate pentru a garanta funcționalitatea căutării.

(3) Utilizatorii pot utiliza baza de date Virail gratuit.

(4) Virail sfătuiește că ofertele postate de Furnizori pot fi supuse unei comisioane în cazul unui contract de rezervare reușit. Modul în care acest contract între Utilizator și Furnizor este format și orice conținut în cadrul unui astfel de contract trebuie să fie în conformitate cu legea și cu orice acord între cele două părți implicate.

(5) Virail poate permite ca serviciile sale să fie furnizate de terți. (6) Deoarece Virail oferă serviciile sale gratuit, Utilizatorul nu are dreptul la daune sau la executarea contractului. Virail își rezervă dreptul de a anula oferta în orice moment fără preaviz.

Virail nu este responsabil pentru oferte sau contracte de rezervare ulterioare

(1) Virail este doar furnizorul de servicii tehnice, permițând doar căutarea ofertelor potrivite. Virail nu va publica propriile oferte pe site-urile web menționate mai sus, nici Virail nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice oferte făcute. Furnizorul are întreaga responsabilitate pentru toate și oricare oferte postate pe site-urile web menționate mai sus și orice alte site-uri web legate de Virail , împreună cu orice declarații de intenție conexe. Virail nu își asumă nicio responsabilitate pentru exactitatea sau actualitatea informațiilor postate de Furnizor, în special acolo unde aceste informații sunt stocate pe un dispozitiv mobil.

(2) Orice contracte sau bilete există exclusiv între Furnizor și Utilizator. Virail este scutit de orice reglementare contractuală, acord sau cerere existentă între Utilizator și orice agent de rezervare extern. Rezervările vor fi guvernate exclusiv de Termenii și Condițiile Generale ale furnizorului de servicii sau agenției de transport, în special în ceea ce privește anularea și retragerea. Furnizorul de servicii de rezervare sau agenția de transport rămâne unicul punct de contact pentru procesele de rezervare și plată, precum și orice întrebări legate de acel contract. Virail nu este în măsură să furnizeze informații despre aceste aspecte.

(3) Paragrafele anterioare (1) și (2) rămân în vigoare cu condiția ca Virail să înregistreze rezervările sau solicitările de rezervare sau datele și informațiile asociate în sine, în scopul transmiterii unei rezervări sau solicitări de rezervare către furnizor (de exemplu, în cadrul rezervărilor expres sau formulare de solicitare).

(4) Ofertele sunt actualizate continuu prin intermediul unei interfețe tehnice.

Prețuri

(1) Prețurile indicate în ofertă(e) vor fi stabilite de Furnizor și comunicate către Virail cel puțin o dată pe zi.

(2) Prețul ofertei se înțelege a fi prețul final pentru cazare, cu toate acestea responsabilitatea pentru asigurarea că prețurile sunt adecvate și exacte revine Furnizorului. Deși Virail se străduiește să prezinte costul total al ofertei, site-ul de rezervare al Furnizorului poate percepe taxe suplimentare.

Răspundere

(1) Virail nu este responsabil pentru acuratețea, calitatea, completitudinea, fiabilitatea sau credibilitatea conținutului și/sau ofertelor create de Furnizor. În special, Virail nu oferă nicio recomandare sau informații suplimentare cu privire la alegerea Furnizorului și/sau a ofertei.

(2) Virail nu este responsabil pentru nicio perturbare tehnică în cazul în care cauza se află în afara domeniului de responsabilitate al Virail sau este cauzată de forța majoră.

(3) Virail nu garantează accesul neîntrerupt la date. Virail își rezervă dreptul de a efectua întreținerea tehnică după cum este necesar, pentru cât timp este necesar.

(4) Virail este responsabil doar pentru daunele, indiferent de baza juridică, cauzate de intenție deliberată și neglijență gravă. Nu există răspundere pentru neglijență simplă, cu excepția cazurilor de vătămare a vieții, a corpului sau a sănătății și pentru revendicările care decurg din Legea privind răspunderea pentru produse.

(5) Limitările la răspunderea Virail se aplică și răspunderii personale a tuturor angajaților, reprezentanților și agenților.

Confidențialitate

(1) Virail acordă cea mai mare prioritate protejării informațiilor Utilizatorului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a Virail.

(2) Informațiile personale sunt furnizate, procesate și utilizate numai cu consimțământul Utilizatorului sau acolo unde colectarea, procesarea sau utilizarea acestor date este permisă de lege.

Schimbări la TCG

(1) Virail își rezervă dreptul de a face modificări la TCG cu un preaviz adecvat de cel puțin șase săptămâni. În cazul oricăror modificări, Virail va anunța modificările pe site-ul web și va numi data la care modificările urmează să intre în vigoare.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu respinge aceste modificări în termen de șase săptămâni de la data anunțului, TCG modificat va fi considerat acceptat de Utilizator. Utilizatorii vor fi reamintiți de acest lucru în anunțul Modificări ale Condițiilor.

Condiții finale

(1) Se aplică legile Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenției ONU privind Vânzarea Internațională de Bunuri (CISG). Locul de executare și instanța de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din sau sunt legate de acest contract cu comercianții, entitățile juridice de drept public sau organismele publice este Berlin.

(2) Vă rugăm să rețineți că, chiar dacă serviciile noastre, inclusiv acești Termeni și Condiții Generale, sunt oferite și descrise în limba engleză, în orice caz de orice abatere între versiunea în limba engleză și versiunea în limba germană, versiunea în limba germană va prevala. Versiunea în limba germană poate fi găsită la următorul link: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Dacă unul dintre acești Termeni și Condiții Generale devine invalid în totalitate sau în parte, sau inaplicabil în temeiul legii, acest lucru nu afectează validitatea restului contractului.

Termeni și Condiții Virail GmbH White Label

1. Introducere

Virail GmbH - alături de serviciile sale de metacăutare furnizate prin agregarea Partenerilor - poate permite, de asemenea, Clienților să rezerve servicii de transport ale unor terțe părți prin utilizarea partenerilor terți printr-o """"Soluție White Label"""" sau un produs alternativ. Utilizând un astfel de produs, Clienții au posibilitatea de a rezerva o selecție de transportatori autorizați prin intermediul partenerului White Label pe orice locație Virail sau site web Virail. Acești Termeni și Condiții sunt specifici serviciilor oferite de Virail și Partenerul său White Label. Ca atare, acestea sunt specifice accesului și utilizării Platformei White Label de către Client, responsabilității Partenerului White Label și Transportatorului care oferă serviciul de transport.

2. Utilizarea Serviciilor

2.1 Servicii de Transport Terestru

Virail nu oferă niciun serviciu de transport Clienților. Transportatorul este singura parte care furnizează serviciul de transport și este responsabil pentru emiterea biletelor și condițiile și contractul de transport și emiterea biletelor. În majoritatea cazurilor, Virail nu este un partener contractual pentru emiterea biletelor, deoarece acest lucru este gestionat de Partenerul White Label. Ca atare, Virail nu își asumă nicio responsabilitate pentru un astfel de contract. Prin urmare, Clienții recunosc că emiterea biletelor și elementele asociate, cum ar fi rezervarea locurilor, bagajele și upgrade-urile, sunt supuse termenilor și condițiilor (""""T&C"""") ale Transportatorului relevant cu care Clientul face rezervarea, și acestea sunt acceptate la momentul rezervării cu acel transportator prin intermediul Platformei White Label.

2.2 Configurarea Platformei White Label

Platforma White Label este furnizată de un partener terț, Distribusion Technologies GmbH, care are sediul în Germania (denumit în continuare """"Distribusion""""). Distribusion dezvoltă și gestionează un sistem de distribuție global (GDS) pentru biletele de transport terestru, care include, dar nu se limitează la furnizarea de conținut de transport terestru, furnizarea tehnică a unei soluții de platformă white label pentru scopuri de finalizare a comenzii de către client, procesarea plăților, decontarea și facturarea. Virail utilizează serviciile Distribusion pentru a oferi "Platforma White Label" Clienților săi pentru a permite rezervarea biletelor Transportatorilor. Ca atare, Distribusion furnizează furnizarea tehnică de conținut și procesarea rezervărilor Clienților pentru a permite vânzarea biletelor. Ca Partener tehnic, Distribusion nu este responsabil pentru nicio solicitare sau întrebare de servicii pentru clienți. În cazul în care există o întrebare sau o plângere privind plata sau problemele de tranzacție, acestea trebuie trimise la Virail, care va transmite solicitarea către Distribusion.

2.3 Informații Furnizate

Clienții trebuie să se asigure că toate informațiile furnizate sunt adevărate, valide și actuale în timp ce folosesc Platforma White Label. Virail și/sau furnizorii săi de servicii își rezervă dreptul de a verifica orice și toate datele trimise de clienții săi în scopul transparenței și detectării fraudelor. Clientul este de asemenea responsabil pentru orice consecințe și costuri legate de furnizarea de informații inexacte. La trimiterea acestei informații în timpul procesului de rezervare, Clienții ar trebui să fie conștienți că procedează în conformitate cu termenii și condițiile (T&C) ale Transportatorului, care sunt puse la dispoziție în timpul procesului de rezervare.

3. Prețuri și plăți

3.1 Prețuri și taxe

Oferta Transportatorului White Label este stabilită la discreția exclusivă a Transportatorului sau a partenerului său. Virail nu este responsabil pentru prețul stabilit de Transportator. Dacă Clientul are întrebări privind prețul, ar trebui să contacteze direct Transportatorul. Clientul poate întâlni, de asemenea, prețuri diferite afișate pentru oferta. Acest lucru se datorează utilizării cache-ului pentru a stoca datele pe rezultatele căutării și/sau alte pagini asociate și conversiile valutare pentru a reflecta prețurile într-un număr de valute. Cache-ul este folosit pentru a furniza rezultate mai rapid Clienților pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, limitând în același timp încărcarea pe sistemele Partenerilor. Soluția White Label - care oferă serviciul de finalizare a comenzii - va afișa prețul corect pentru rezervare în valuta selectată și/sau disponibilă pentru rezervare. Afișarea unui preț într-o valută de către Virail nu garantează că oferta poate fi rezervată în acea valută. Valutele disponibile pentru rezervare sunt determinate de Partenerul Soluției White Label.

3.2 Plata

Distribusion - ca Partener al Soluției White Label - va funcționa, de asemenea, ca partener de cooperare al Transportatorului. Dacă aveți vreo plângere și/sau întrebare privind plata unei oferte prin Soluția WhiteLabel, ar trebui să contactați Serviciul pentru Clienți Virail, care va transmite plângerea și/sau întrebarea dvs. către Distribusion. Când achiziționează o ofertă pe Platforma White Label, Clienții vor plăti suma biletului emitentului biletului de la care Clientul a cumpărat biletul. Dacă este cazul, Clientul va plăti, de asemenea, un comision de serviciu în plus față de prețul biletului (""""Comision de Serviciu""""). Comisionul de Serviciu va fi afișat clientului înainte de rezervarea biletului și separat de prețul Ofertei. Comisionul de Serviciu oferă Clientului servicii pentru clienți, precum și alte produse și servicii oferite de Virail. Ca atare, Comisionul de Serviciu nu este rambursabil odată ce a avut loc o tranzacție. Dacă doriți să anulați sau să modificați o Ofertă a Transportatorului White Label pe care ați rezervat-o deja, vă rugăm să consultați secțiunea relevantă și/sau întrebările frecvente Virail.

3.3 Metode de Plată

Ofertele Transportatorului White Label pe Platforma White Label pot fi actualizate în orice moment pentru a include sau exclude metode de plată. Metodele de plată actuale sunt disponibile: • Carduri de Credit (Mastercard/Visa) • Google Pay Dacă plata se face cu cardul de credit sau Google Pay, contul Clientului va fi debitat la finalizarea rezervării. Numele deținătorului cardului și detaliile cardului de credit vor fi transmise de Distribusion către furnizorul său de servicii de plată, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Olanda.

4. Politica de Anulare

În cazul anulării și/sau modificării unui serviciu de către Transportator, Clientul are, în conformitate cu legea aplicabilă și/sau T&C al Transportatorului, dreptul de a solicita Transportatorului rambursarea sumei plătite și/sau alte drepturi împotriva Transportatorului în temeiul unei astfel de legi. Detalii despre acestea sunt furnizate în T&C al Transportatorului. Virail nu este responsabil nici nu poate fi tras la răspundere pentru rambursarea oricărei sume, sau pentru daune și/sau pierderea profiturilor, sau organizarea serviciilor de transport alternative. Dacă un Client dorește să se asigure ce drepturi are atunci când face o rezervare cu un transportator, ar trebui să se informeze prin T&C al Transportatorului și/sau să contacteze direct Transportatorul pentru informații suplimentare. În cazul în care Clientul anulează oferta rezervată prin intermediul Platformei White Label, drepturile de anulare sunt supuse T&C al Transportatorului cu care Clientul a rezervat Oferta. În cazul în care un Client solicită o rambursare, Comisionul de Serviciu (dacă există) va fi totuși păstrat de Virail pentru furnizarea serviciilor sale. Dacă un Transportator permite anularea/modificările la biletul rezervat online, orice modificări efectuate sunt supuse T&C al Transportatorului relevant. Un link poate fi furnizat Clientului pentru a permite modificarea rezervării (anulare/modificare) în ceea ce privește Oferta. Dacă nu este furnizat niciun link, Clientul poate contacta Serviciul pentru Clienți Virail pentru a ajuta la facilitarea oricărei Oferte rezervate care permite rambursările și/sau modificările, care este evidențiată în momentul rezervării. În cazul în care Clientul a rezervat un bilet nerambursabil sau nemodificabil, Virail nici Partenerul White Label (""""Distribusion"""") nu sunt în măsură să ofere aceste servicii în conformitate cu Oferta rezervată.

5. Date Personale

În contextul utilizării Platformei White Label de către Client, Virail și/sau Distribusion poate colecta și procesa unele dintre datele personale furnizate. Prin utilizarea Platformei, Clienții recunosc și acceptă procesarea datelor lor personale de către Virail și/sau Distribusion în conformitate cu legea aplicabilă și prevederile Politicii de Confidențialitate a Platformei White Label.

6. Utilizarea Platformei White Label

Virail acordă Clienților un drept neexclusiv, personal și netransferabil de a utiliza Platforma White Label și serviciile, pentru utilizarea personală și privată a Clienților, pe o bază necomercială și în conformitate cu scopurile Platformei White Label și ale serviciilor. Clienților le este interzisă orice altă utilizare sau exploatare a Platformei White Label și a serviciilor și a conținutului lor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Virail. În special, Clienților le este interzis să: - folosească Platforma White Label în scopuri comerciale sau orientate spre profit; - să reproducă, să modifice, să adapteze, să distribuie, să reprezinte public și să răspândească Platforma White Label, serviciile și conținutul, altfel decât este autorizat expres de Virail în scris; - să decompileze și să reverseze ingineria Platformei White Label sau a serviciilor; sau - să extragă sau să încerce să extragă (de exemplu, folosind roboți de minare de date sau orice alt instrument similar de colectare a datelor și/sau efectuând """"screen scraping"""") datele Platformei White Label.

7. Rolul Virail

Rolul nostru și ceea ce oferim Cum nu oferim servicii de transport, acționăm pur și simplu ca un intermediar între client și transportator Informații eronate Răspunderea noastră Afișarea pe site-ul nostru nu constituie o aprobare Conversiile de valută afișate pe site-ul Virail, White Label și plata Virail, ca intermediar, oferă Clientului posibilitatea de a compara serviciile de transport înainte de a încheia tranzacția fie prin (a) redirecționare către un Partener, fie (b) prin intermediul Platformei White Label furnizate de Distribusion. T&C stabilite aici se referă la (b) și la încheierea unei tranzacții prin intermediul Platformei White Label. În acest scenariu, Virail este - în majoritatea cazurilor - nu este partenerul contractual în relație cu orice Ofertă a Transportatorului White Label nici - în niciun caz - serviciile de transport asociate cu Oferta. În acceptarea T&C White Label, Clientul este de acord și înțelege că Virail nu este parte a vreunui acord încheiat între Client și Transportator. Virail nu oferă niciun serviciu de transport și nici nu funcționează ca Transportator. Virail funcționează ca un intermediar între Client și Transportator prin intermediul Platformei White Label Distribusion. Virail nu poate fi tras la răspundere pentru serviciul de transport oferit de Transportator nici pentru serviciile disponibile pe Platforma White Label oferită de Distribusion. Următoarele - dar nu limitat la - elemente pentru care Virail nu este responsabil includ; Comunicarea informațiilor eronate de către Transportator pentru serviciul de transport; Anularea și/sau modificarea serviciului de către fie Client, fie Transportator Neplata Comisionului de Serviciu și/sau a altor taxe relevante de către Client; Comportamentul Clientului înainte, în timpul sau după furnizarea serviciului; Furnizarea biletului în formă fizică sau electronică de către Client către Transportator

8. Funcționarea, Disponibilitatea și Funcționalitățile Platformei

Virail va încerca să se asigure că Platforma White Label este accesibilă în orice moment. Cu toate acestea, Platforma poate fi suspendată temporar sau complet fără notificare, ocazional, cum ar fi întreținerea, migrațiile, actualizările, modificările operaționale sau dificultățile tehnice în legătură cu Platforma și/sau orice elemente relevante care ar putea limita utilizarea și accesibilitatea sa. Virail își rezervă dreptul de a modifica sau suspenda, temporar sau permanent, în totalitate sau în parte, individual sau în general accesul la Platforma White Label sau la caracteristicile sale.

9. Legea Aplicabilă și Jurisdicția

T&C White Label sunt redactate în limba engleză și sunt supuse legii germane. T&C pot fi traduse din versiunea engleză în alte limbi în funcție de locația Virail. În orice caz, T&C relevante sunt copia originală în limba engleză și sunt întotdeauna supuse legii germane. Locul de jurisdicție este Berlin.

10. Informații de Contact

La care companie trebuie să contactați va fi diferită în funcție de tipul de solicitare:

Virail GmbH Online Agenție de Turism Online (OTA) Termeni și Condiții  

Introducere

Virail GmbH - alături de serviciile sale de metacăutare oferite prin agregarea partenerilor - poate permite de asemenea clienților să rezerve servicii de transport de la terți prin intermediul unei platforme interne de plată, unde Virail acționează ca o Agenție de Turism Online (OTA). Utilizând această platformă, clienții pot achiziționa și primi direct biletele de la Virail GmbH.

Acești Termeni și Condiții sunt specifice serviciilor oferite de Virail și soluției sale (OTA) Agenție de Turism Online.

Utilizarea Serviciilor

Servicii de Transport

Virail nu oferă niciun serviciu de transport clienților. Transportatorul este singura parte care oferă serviciul de transport și este responsabil pentru emiterea biletelor, condițiile și contractul de transport și biletare. În majoritatea cazurilor, Virail nu este un partener contractual pentru biletare, deoarece acest lucru este gestionat de Transportator. În acest caz, Virail nu își asumă nicio responsabilitate pentru un astfel de contract.

Prin urmare, clienții recunosc că emiterea biletelor și elementele asociate, cum ar fi rezervarea locurilor, bagajele și upgrade-urile, sunt supuse termenilor și condițiilor ale Transportatorului relevant cu care clienții fac rezervarea, și acestea sunt acceptate la rezervarea cu acel Transportator prin platforma noastră de plată.

Informații Furnizate

Clienții trebuie să se asigure că toate informațiile furnizate sunt adevărate, valide și actuale în timp ce își achiziționează biletele prin platforma de plată Virail. Virail și/sau furnizorii săi de servicii își rezervă dreptul de a verifica orice și toate datele trimise de clienții săi în scopul transparenței și detectării fraudelor.

Clienții sunt de asemenea responsabili pentru orice consecințe și costuri legate de furnizarea de informații inexacte. La trimiterea acestor informații în timpul procesului de rezervare, clienții ar trebui să fie conștienți că procedează în conformitate cu termenii și condițiile Transportatorului, care sunt accesibile în timpul procesului de rezervare.

Prețuri și Plăți

Prețuri

Virail nu este responsabilă pentru prețul stabilit de Transportator. Dacă clienții au întrebări referitoare la preț, ar trebui să contacteze direct Transportatorul.

Clienții pot întâlni de asemenea prețuri diferite afișate pentru oferta prezentată pe pagina de rezultate. Acest lucru se datorează utilizării memoriei cache pentru a stoca datele despre rezultatele căutării și/sau alte pagini asociate și conversiilor valutare pentru a reflecta prețurile într-un număr de valute. Memoria cache este utilizată pentru a furniza rezultate mai rapid clienților pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, limitând totodată sarcina asupra sistemelor partenerilor.

Prețul afișat pe pagina de plată este prețul „live” furnizat de Partenerii noștri Terci, și acela pe care clienții îl vor plăti. Clienții trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile Transportatorului și ale Virail înainte de achiziționarea biletului. Astfel, clienții acceptă responsabilitatea pentru achiziția lor și acceptă politica de rambursare și modificare a Transportatorului la finalizarea achiziției.

Taxe

Taxe de serviciu

Pentru taxa de serviciu, Virail oferă clienților servicii pentru clienți, precum și alte produse și servicii. Astfel, taxa de serviciu nu este rambursabilă odată ce a avut loc o tranzacție. Taxa de serviciu este listată separat în timpul procesului de plată și poate varia în funcție de biletul achiziționat.

Taxe de procesare a cardului

Pot fi percepute taxe suplimentare de procesare a cardului pentru utilizarea anumitor metode de plată și/sau valute. Aceste taxe nu sunt rambursabile și vor fi detectate automat în timpul plății, iar taxa corespunzătoare va fi percepută dacă este aplicabilă.

Taxe de anulare

La fel ca și în cazul achiziționării unui bilet, o tranzacție poate declanșa, de asemenea, o taxă de procesare a cardului pentru rambursarea unui bilet. Această taxă va fi detectată automat și dedusă în timpul rambursării.

Plată

În timpul procesului de plată, clienții vor fi solicitați să confirme Termenii și Condițiile atât pentru Virail cât și pentru transportatorul ales de client. Ambele seturi de Termeni și Condiții sunt disponibile pe pagina de plată și pot fi vizualizate direct. Clienții vor fi, de asemenea, informați pe această pagină despre politica de rambursare a transportatorului. Clienții ar trebui să verifice de două ori detaliile introduse în timpul plății, deoarece detaliile incorecte pot duce la probleme cu rezervarea. Virail nu poate modifica sau ajusta rezervările. Orice modificări necesare trebuie să fie aprobate și efectuate prin intermediul transportatorului. Virail poate doar să anuleze și să retrimită biletele în cazul în care clientul nu a primit biletul electronic.

 

Odată ce plata a fost finalizată de către clienți, aceștia vor fi redirecționați către o pagină de confirmare și vor primi un email cu biletul electronic. În cazul în care clienții nu au primit biletul electronic, ar trebui să verifice dosarul de spam sau să aștepte o perioadă de timp pentru sosirea biletului. Dacă aceasta eșuează, clienții ar trebui să contacteze Virail și noi putem retrimite biletul.

Metode de plată

Toate metodele de plată care pot fi utilizate sunt listate în timpul procesului de plată. Metodele de plată pot varia de la o țară la alta și în timp, pe măsură ce se adaugă sau se elimină metode de plată.

Fraudă

În cazul unei suspiciuni de fraudă, Virail își rezervă dreptul de a nu onora rezervarea făcută de clienți și de a anula tranzacția. Dacă clienții cred că suspiciunile noastre sunt greșite, pot contacta Centrul nostru de Ajutor pentru a solicita o revizuire a deciziei luate împotriva clienților, dar Virail poate și ar putea menține decizia de a nu servi clienții pe baza suspiciunilor de fraudă sau alte activități suspecte.

Modificări sau Anulări

Virail nu permite în prezent clienților să modifice un bilet sau o rezervare. Virail afișează Termenii și Condițiile fiecărui Transportator în timpul procesului de finalizare a cumpărăturii. Dacă un Transportator permite ca biletele să fie schimbabile și/sau rambursabile, aceasta este la discreția Transportatorului, independent de politica proprie a Virail legată de Modificări și Anulări.

 

Dacă clienții achiziționează un bilet care necesită modificări, ar trebui să contacteze direct Transportatorul. În cazul în care Transportatorul permite o modificare, vom putea procesa schimbarea. Totuși, nu putem oferi nicio rambursare sau modificare fără aprobarea Transportatorului.

Compensații

Responsabilitatea Virail este limitată la serviciile oferite ca Agent de Călătorii Online. Nu oferim servicii de transport, iar clienții trebuie să contacteze Transportatorul pentru orice probleme legate de călătoria lor. Toate reclamațiile legate de problemele de călătorie trebuie făcute direct cu Transportatorul.

 

Dacă sunteți un client din Uniunea Europeană, puteți găsi drepturile dvs. mai jos:

 

Drepturile și Obligațiile Pasagerilor de Cale Ferată

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32007R1371

 

Drepturile și Obligațiile Pasagerilor de Autobuz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011R0181 

 

Drepturile și Obligațiile Pasagerilor de Avion

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32004R0261 

 

Virail va încerca, la propria discreție, să ajute Clienții să se asigure că primesc nivelul adecvat de îngrijire asociat cu rezervarea lor și cu Termenii și Condițiile stabilite de Transportator. Totuși, nu suntem responsabili pentru deciziile luate de Transportator, iar Transportatorii sunt în ultimă instanță responsabili pentru orice compensație sau asistență prevăzută în Termenii și Condițiile lor.

Probleme tehnice

Virail se străduiește să asigure o operare tehnică și un serviciu neîntrerupte. Totuși, nu ne asumăm responsabilitatea pentru disponibilitatea și accesibilitatea neîntreruptă a serviciului nostru, dar vom încerca să facem acest lucru. Acest lucru se aplică în special întârzierilor tehnice și defecțiunilor, precum și oricăror daune care pot rezulta din acestea.

 

În cazul în care o problemă tehnică duce la pierderi pentru Clienții noștri, Virail poate oferi o rambursare la propria discreție. Totuși, putem lua în considerare o posibilă rambursare doar pe baza mai multor condiții;

 

  1. Clienții trebuie să informeze Virail prin platforma Centrului de Ajutor cu cel puțin 24 de ore în avans față de ora și data călătoriei.

  2. Clienții trebuie să fi făcut o achiziție pe site-ul Virail și să fi fost taxată cartea lor de credit

  3. Clienții nu trebuie să fi cauzat indirect sau direct problema și trebuie să ne furnizeze detalii privind problema tehnică și circumstanțele problemei. Clienții trebuie, de asemenea, să răspundă la toate solicitările noastre de informații suplimentare și să coopereze în problema tehnică. Nerespectarea acestor condiții va rezulta în incapacitatea de a oferi o rambursare.

Date personale

Informații privind drepturile Clienților referitoare la Datele lor Personale pot fi găsite în Politica noastră de Confidențialitate.

Limitarea responsabilității

În niciun caz Virail nu își asumă responsabilitatea pentru daune directe, indirecte, punitive, incidentale sau consecvente. Acest lucru include, dar nu se limitează la, pierderea profiturilor, a datelor și a bunăvoinței, nici întreruperea serviciului, eșecul sistemului sau pierderea sau stresul mental, fizic sau emoțional care rezultă din sau este legat de utilizarea sau incapacitatea de a accesa acest site web. Responsabilitatea Virail și a angajaților noștri este limitată la intenția deliberată și neglijența gravă. Această limitare nu se aplică pretențiilor conform Legii germane privind răspunderea pentru produse sau încălcărilor materiale ale contractului.

Informații de contact

Dacă aveți întrebări despre Politica de Rambursare, vă rugăm să vizitați Virail la Centrul de Ajutor. Alternativ, ne puteți contacta la [email protected].